Cele działania Fundacji

CELAMI FUNDACJI SĄ:
 1. Ratowanie niszczejącej zabytkowej substancji grobów , macew i pomników stanowiących świadectwo kultury żydowskiej na cmentarzach żydowskich w Lublinie tj. położonych przy ul. Leszczyńskiego, ul. Kalinowszczyzny oraz ul. Walecznych.
 2. Podejmowanie zabiegów i prac zmierzających do zahamowania postępującego zniszczenia obiektów na tych cmentarzach.
 3. Opracowanie koncepcji odbudowy zdewastowanych obiektów sakralnych i kulturowych, a następnie rozpoczęcie w miarę posiadanych środków ich odbudowy, pod stałym nadzorem Rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
 4. Zaznajamianie z kulturą i dorobkiem narodu żydowskiego środowiska ,w którym działa Fundacja.
 5. Gromadzenie i udostępnianie publiczności materiałów dokumentalnych związanych z cmentarzami żydowskimi w Mieście Lublin.
 6. Prowadzenie biblioteki oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego związanego z mniejszością żydowską w Mieście Lublin.
 7. Propagowanie wiedzy o mniejszości żydowskiej w Mieście Lublin, jej języku (jidysz), tradycji i kultury poprzez szeroko pojętą edukacje dzieci i młodzieży, działalność wydawniczą, i kulturalną .
 8. Wydawanie okresowych biuletynów informacyjnych o działalności fundacji oraz innych wydawnictw związanych z działalnością Fundacji w językach obcych.
 9. Krzewienie tolerancji i prowadzenie dialogu międzykulturowego i między - religijnego.
 10. Organizowanie imprez kulturalnych i naukowych przybliżających tradycje, zwyczaje i kulturę żydowską w Mieście Lublin.
 11. Wspieranie szeroko pojętych działań związanych z historią i kulturą Żydów oraz wspieranie edukacji w tym zakresie.KRS
KRS FUNDACJI


 
Odwiedzin strony: 338824
On-line: 33